Kriseberedskabsplan
 
 
  • Ulykke af mindre alvorlighed
  • Dødsfald
  • Alvorlig/livstruende ulykke
  • Pædofili
På stedet – stands ulykken
 
Hvem gør hvad?
Instruktørerne: Standser ulykken og yder 1.hjælp  Instruktørerne: Standser ulykken og yder 1.hjælp
 Ring 1-1-2 gerne med 112 appen
 
Akut kontakt/information
 
Hvem skal informeres:
  • krisestaben
  • pårørende
Instruktørerne sørger for at kontakte forældrene.
Ved tvivl om graden af alvorlighed kontaktes kontaktpersonen, som evt. kan indkalde krisestaben
Instruktørerne kontakter forældre og herefter kontaktperson/
krisestaben.
 Instruktørerne tager fat i kontaktpersonen/
 krisestaben.
Videre til behandling
 
Hvem tager med?
Hvem bliver tilbage?
Forældre tager med og instruktørerne bliver tilbage ved resten af holdet. Hvis forældre ikke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med. Forældre tager med og instruktørerne bliver tilbage ved resten af holdet. Hvis forældre ikke kan tage med, tager en instruktør eller anden ansvarlig voksen med.  
Håndtering af vidner/resten af holdet/forældre på holdet. 
 
Hvem gør det?
Hvordan?
Instruktørerne tager sig af vidner og resten af holdet evt. med støtte af holdets kontaktperson. Instruktørerne informerer om hvad der er sket og orienterer vidnerne, resten af holdet og forældrene på holdet om, at krisestaben vil informere via sms og/eller orienteringsmøde hurtigst muligt.
 
Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.
Håndtering af nærmeste pårørende
 
Hvem gør det?
Hvordan?
Se ovenfor Nærmeste pårørende tilbydes samtale og orientering om forløbet af krisestaben.
 
Krisestab, DGI og myndighed aftaler hvordan og hvor meget der skal informeres.
Kommunikation
(i øvrigt)
 
Hvem taler til:
  • foreningens medlemmer
  • pressen
  Formanden Formanden
Spørgsmål om
forsikring, erstatning og ansvar
 
HUSK at I gennem Idrættens forsikringer kan hente hjælp her.
Spørg DGF.
Gymnasten dækkes af egen ulykkes forsikring.
Instruktørerne er dækket af DGI`s forsikring for medlemsforeninger.
Gymnasten dækkes af egen ulykkes forsikring.
Instruktørerne er dækket af DGI`s forsikring for medlemsforeninger.
Afhængig af sagens karakter og udfald.


Krisestab:

Består af: Formanden, bestyrelsens kontaktperson for holdet, 1 ansvarlig træner fra holdet. Der tilstræbes at staben skal bestå af begge køn. Staben kan suppleres efter behov.
 
Rollefordeling: Formanden samler staben hurtigst muligt. Stabens medlemmer skal belyse sagen og tage beslutning om sagens videre forløb.
Formanden er talsmand udadtil og har til hver en tid det afgørende ord.
 
Informationsstruktur: Conventus registreringer (sms eller mail) vil blive brugt til at informere alt efter behov: forældre/holdet/foreningen.
Ribe Gymnastik Forening - CVR. nr. 32624049