Børneattester

Folketinget har ved lov vedtaget at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, inden de ansætter en instruktør som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattesterne indhentes en gang årligt op til sæsonstart.
Børneattesterne sendes fra Politiet direkte til DGI, som kontakter foreningens formand i tilfælde af, at der er noget registreret. Bestyrelsen har besluttet, at skulle der være registrering på børneattesten, vil vedkommen ikke kunne være instruktør i RGF.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdigheds-krænkelse eller lignende har RGF udarbejdet en beredskabsplan som tages i brug. Det er RGF's formand som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bla. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidigt med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, informeres foreningens medlemmer således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

 
Samværspolitik

I bestyrelsen har vi udarbedjet en samværspolitik som skal tilgodese og beskytte det enkelte barn/ den enkelt idrætsudøver mod krænkelser, i væreste fald seksuelt overgreb. Vi ønsker at skabe et miljø i foreningen hvor alle kan føle sig godt tilpas og være trygge.

Følgende normer har vi nedskrevet
 • I RGF taler vi ordentligt til hinanden, ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 • Instruktører/hjælpeinstruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn
 • I RGF respekterer vi at vi har forskellige grænser, og at et nej er et nej.
 • Det er i orden at give knus og kram, så længe det er på barnets præmisser
 • I forbindelse med udflugter skal der altid være mindst to voksne ledere/instruktører med
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum - mobiltelefon må ikke bruges i omklædningsrummet.
 • Det er instruktøren i samråd med bestyrelsen, der afgør om et barn skal bortvises fra et hold.
 • Forældre opfordres til at deltage i barnets idrætsliv. De kender børnene bedst og kan bedst se om barnet mistrives.
 • Hvis en instruktør er kommet i en situation som kan misforståes af andre, skal vedkommende kontakte formanden, som vil registrer samtalen, så evt. "fejlagtige" misforståelse undgåes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer at noget er galt.
 • Bestyrelsen har pligt til at reagere hurtigt på sådanne henvendelser.
 
 
 
Ribe Gymnastik Forening - CVR. nr. 32624049